donderdag 20 november2008

Amsterdam bindt strijd aan met dealers nepdop

Stadsdeel Centrum neemt de regie bij de aanpak van overlast en criminaliteit die ontstaat door de verkoop van nepdrugs in de binnenstad van Amsterdam. De overlast door zogeheten ‘nepdopedealers’ in het wallengebied blijkt uit signalen van politie en bewoners de afgelopen tijd toe te nemen. De politie heeft in anderhalf jaar tijd bijna 1000 unieke personen geverbaliseerd voor de handel in nepdrugs. Het aanbieden van nepdrugs mondt dikwijls uit in straatroof. Tijdens een conferentie zijn deze problemen voor het eerst in kaart gebracht.

Nepdopedealers zijn lastig aan te pakken. Tot het moment dat ze overgaan tot bijvoorbeeld straatroof plegen zij geen strafbare feiten; de feitelijk verhandelde waren behoren niet tot lijst 1 van de Opiumwet; het gaat vaak simpelweg om bakpoeder of kleine pepermuntjes. Slachtoffers (dikwijls toeristen) doen nauwelijks aangifte omdat zij niet in verband willen worden gebracht met drugs.

Het grote aantal dealers geeft een dreigend straatbeeld en een gevoel van rechteloosheid en wetteloosheid. Het heeft een negatieve invloed op de buurt en geeft veel overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Ook toeristen die geen interesse hebben in drugs worden lastiggevallen door dealers en in sommige gevallen beroofd. Stadsdeel Centrum heeft daarom een conferentie georganiseerd met alle betrokken Amsterdamse partijen. Ook de bekende criminoloog Frank Bovenkerk en een zogenaamde stadsmarinier uit Rotterdam waren uitgenodigd. Tijdens de conferentie op 7 november hebben alle partners de omvang en de urgentie van het probleem onderkend.

Els Iping: “Het werd duidelijk dat het niet alleen om nepdopedealers gaat, maar om geweldplegers die ook aan nepdope doen. Ze spreken mensen aan om nepdope te verkopen, maar ook om ze te beroven, al dan niet met een flinke portie geweld. Ik ben geschrokken van de brutaliteit waarmee de oplichting en straatroven plaatsvinden. Districtschef van politie Jan Pronker noemde dit tijdens de conferentie roofdiergedrag.”

In samenwerking met betrokken partijen als politie en het OM is al veel bereikt als het gaat om de verslaafden- en daklozenproblematiek in dit deel van de stad. De aanpak van dealeroverlast is één van de vier speerpunten als het gaat om veiligheid in het centrum, maar helaas is dit probleem ondanks ieders inzet nog steeds aanwezig. Afspraken naar aanleiding van de conferentie:

- De burgemeester is voornemens de bestuursrechtelijke maatregelen aan te passen, waardoor nepdopedealers eerder én strenger gestraft kunnen worden via de APV;
- Amsterdam start samen met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht een onderzoek naar de daders en slachtoffers. Op basis van de uitkomsten wordt de dadergerichte aanpak verder ontwikkeld;
- Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum zal de deelraad voorstellen cameratoezicht in het gebied te continueren;
- De vliegende brigade zal het toezicht in het gebied voortzetten en ook voor de aanpak van deze problematiek worden ingezet;
- Buurtbewoners die zich betrokken voelen bij hun buurt gaan samen met het stadsdeel en de politie verder met de veiligheidsschouwen in kleur.

 

 

 

Gratis schaatsplezier op het Wittenburgerplein

Op het Wittenburgerplein ligt vanaf zaterdag 6 december 2008 twee weken lang een 200 m2 grote schaatsbaan. De ijsbaan is voor iedereen gratis toegankelijk en ook de schaatsen worden kosteloos verstrekt. De ijsbaan
is verlicht en ook de Koek & Zopie ontbreekt niet. Dit is een initiatief van stadsdeel Centrum in samenwerking met organisatiebureau Sciandri en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Europese gemeenschap.

De schaatsbaan is open van zaterdag 6 t/m vrijdag 19 december.

In het weekend tussen 11.00 - 21.00 uur (17.00 - 19.00 uur schaatsles)
Door de week tussen 15.00 - 21.00 uur (18.00 - 20.00 uur schaatsles en ijshockey) 's Woensdags is de schaatsbaan open vanaf 12.00 uur
Voor onderhoud gesloten tussen 17.00 - 18.00 uur. In het weekend gebeurt dat tussen 16.00 - 17.00 uur

Door de week is de ijsbaan 's ochtends gereserveerd voor school- en
seniorenschaatsen.

 

home...